back-top

ngứa lỗ sáo

  • Ngứa lỗ sáo

    Ngứa lỗ sáo

    Bạn có triệu chứng ngứa lỗ sáo, lỗ sáo chảy dịch mủ có mùi hôi, kèm theo ngứa rát ở cả bao quy đầu dương vật,... nhưng bạn không biết nguyên nhân nào ..

    Ngứa lỗ sáo
DMCA.com Protection Status